Home
Berita Utama
Artikel terkini
Perutusan
Tuan yang Terutama Mejar Jeneral (b)
Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan
bin
Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Pesuruhjaya Tinggi
Negara Brunei Darussalam
Bismillahiramanihrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas nikmatnya luas, yang memberikan kita kesempatan untuk bersama di United Kingdom, jauh di perantauan dengan niat serta pengorbanan semata-mata untuk menimba ’ilmu’ yang sangat dituntut bagi generasi bakal pemimpin dimasa akan datang.

Saya bagi pihak Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di London, United Kingdom ingin mengucapkan selamat datang ke laman web Unit Penuntu-Penuntut yang berkonsepkan ‘user friendly' terutama kepada para pelajar yang akan memulakan atau melanjutkan pengajian di United Kingdom dan Ireland serta orang ramai. Saya percaya lawatan para pelajar sekalian ke laman web ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai aktiviti-aktiviti Unit ini dan juga bagaimana Unit ini dapat membantu menyelesaikan masalah dihadapi khasnya yang berkaitan dengan akademik, kesejahteraan, dan kebajikan para pelajar. Saya menyeru para pelajar sekalian agar memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan laman web Unit ini. Jadikan laman web ini sebagai rakan untuk menambahkan ilmu kerana banyak tip dan panduan yang terdapat di dalam laman web ini.

Dalam kesempatan ini Saya menyeru para pelajar supaya sentiasa ingat bahawa saudara semuanya adalah diantara para pelajar yang sangat beruntung diberikan peluang serta kepercayaan menimba ’ilmu’ di United Kingdom dan Ireland. Ambillah peluang ini dengan penuh keikhlasan dan niat yang telus dengan harapan untuk menempuh kejayaan dengan kecemerlangan sebagai pelaburan pulangan kepada negara.

Kecemerlangan para pelajar semua adalah harapan Raja dan negara, ayah dan ibu serta guru-guru yang dikasihi. Saya ingin mengingatkan diri Saya dan semua para pelajar mengenai hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang kita kasihi yang menginginkan kita untuk sentiasa berdiri teguh dengan falsafah Melayu, Islam dan Beraja (MIB). Falsafah ini adalah sebagai benteng kepada kita semua dalam menghadapi pelbagai cabaran budaya di negara asing. Saya menyeru bahawa disamping kita menimba ilmu, adalah diingatkan supaya para pelajar untuk sentiasa berusaha mencari masa dalam pembacaan dan menimba ’ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berkat memuliakan Al-Quran, saudara para pelajar akan dilimpahkan dengan rahmat kejayaan, InsyaAllah.

Akhirnya, Saya mengingatkan kepada para pelajar untuk sentiasa terus mendukung ikrar Taat Setia yang tidak berbelah bahagi kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerajaan baginda. Kita mendoakan semua para pelajar dikekalkan keimanan dan sentiasa maju jaya di dalam semua lapangan pengajian masing-masing. Amin Ya-Raabal ’Alamin.
Kata Alu-aluan
Awg. Ali Hamdani
bin
Hj. Md. Diah
Pengarah
Pengajian
Bismillahiramanihrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Alhamdulillah, saya bagi pihak Unit Penuntut-Penuntut ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan dan mengucapkan selamat mengunjungi laman web Unit Penuntut-Penuntut, Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di United Kingdom yang baru bagi menggantikan laman web yang sebelum ini.

Laman web yang berwajah baru dan telah dikemaskini ini adalah kesinambungan usaha yang telah dibuat oleh unit ini dalam melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan akademik dan kebajikan setiap pelajar dengan lebih bersistematik. Ke arah itu, saya berharap melalui laman web ini, para pelajar berpeluang untuk mengakses maklumat-maklumat dan makluman terkini serta dokumen-dokumen yang berkaitan yang disediakan, agar terus memberikan perkhidmatan dengan lebih cekap dan berkesan serta dapat meningkatkan kefahaman penuntut terhadap peranan serta fungsi Unit Penuntut-Penuntut di United Kingdom. Dalam masa yang sama, usaha yang berterusan oleh Unit Penuntut-Penuntut adalah untuk mendekatkan diri para pelajar dengan Unit ini.

Akhir kata, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana mengunjungi laman web ini dan penuh yakin kandungannya dapat dimanfaatkan oleh semua penuntut untuk kebaikan bersama. Dalam masa yang sama, pihak Unit Penuntut-Penuntut mengalu-alukan sebarang cadangan bagi pembaikan laman web ini. Seterusnya diucapkan selamat berjuang di dalam pengajian masing-masing dan sentiasa ingat akan jati diri kita serta tidak mengabaikan pegangan Agama dan falsafah Negara Melayu Islam Beraja (MIB). Insya-Allah, dengan usaha padu dan sentiasa bertawakal, para penuntut akan beroleh kejayaan demi agama, bangsa dan negara. Amin.

Wassalam