Saluran RTB4 International

22 April 2017

SURAT PERMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BIL 09/2017
KEPADA : SEMUA PENUNTUT-PENUNTUT NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DI UNITED KINGDOM DAN EIRE
SALURAN RTB4 INTERNATIONAL
Dengan hormat sukacita merujuk surat Pengarah, Radio Televisyen Brunei bilangan RTB/G/17/88 bertarikh28 Jamadilawal 1438 bersamaan 25 Februari 2017 mengenai perkara tersebut di atas.
Sehubungan dengan itu dimaklumkan bahawa saluran RTB4 International kini boleh dilayari melalui laman sesawang RTB, www.rtb.gov.bn. Untuk mengikuti segmen berita sila layari www.rtbnews.gov.bn, iaitu dengan mengikuti tatacara berikut:
a) Bagi pengguna telepon pintar:
  • Android : Muat turun aplikasi “MX Player”
  • IOs : Muat turun aplikasi “VLC Player”
b) Bagi pengguna Komputer peribadi:
  • Windows : Live streaming akan main secara autonatik dengan menekan butang “play”
  • iMac : Muat turun perisian “VLC Player”
Adapun untuk mengikuti aktiviti-aktiviti Radio Televisyen Brunei, orang awam boleh mengetahuinya melalui media sosial Facebook/ Instagram: rtb.bn dan Twitter:rtb_bn.
Sekian untuk makluman dan perhatian penuntut-penuntut sekalian.
“BERSAMA KEARAH GENERASI MAHIR IT”
Wassalam,
PAUTAN: