Syarat-Syarat Pemilihan Tinggal Sebagai Penghuni Tetap, Brunei Hall Bagi Sesi Pengajian 2022/2023

16 June 2022

Permakluman Mengenai Borang Permohonan Tinggal Di Brunei Hall

Bagi Sesi Pengajian 2022/2023

 

PAUTAN 

 

Borang Permohonan [ APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENT 2022 /_2023 ] < sila Klik>

 

Permakluman Permohonan menginap di Bhall 2022 / 2023 < sila Klik >

Brunei Hall Code of Conduct 

 

Tarikh Tutup Permohonan

31 Ogos 2022