Syarat-Syarat Pemilihan Tinggal Sebagai Penghuni Tetap, Brunei Hall Bagi Sesi Pengajian 2023/2024

05 June 2023

Permakluman Mengenai Borang Permohonan Tinggal Di Brunei Hall

Bagi Sesi Pengajian 2023/2024

 

PAUTAN 

 

Borang Permohonan [ APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENT 2023 /_2024 ] < sila Klik>

 

Permakluman Permohonan menginap di Bhall 2023 / 2024 < sila Klik >

Brunei Hall Code of Conduct 

 

Tarikh Tutup Permohonan

31 Ogos 2023