Sesi Perjumpaan Bersama Vice Chancellor UBD Bersama Semua Pelajar NBD Di United Kingdom Dan Ireland

20 December 2018

SURAT PERMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BIL 24/2018  <sila Klik >

 

Kepada:

Semua Pelajar Biasiswa Kerajaan Yang Sedang Mengikuti Kursus Peringkat PhD, Postgraduate dan Ijazah Pertama Perubatan, Ijazah Lanjutan dan Pelajar Tahun Akhir Ijazah Pertama Sesi 2018/2019

 

 

PER:

Sesi Perjumpaan Bersama Yang Mulia Datin Dr Dayang Hajah Anita Binurul Zahrina Binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia   Haji Awang Abdul Aziz Vice Chancellor Universiti Brunei Darussalam Bersama Semua Pelajar Negara Brunei Darussalam Di United Kingdom Dan Ireland

 

Dengan hormatnya sukacita dimaklumkan bahawa pihak Unit Penuntut-Penuntut London akan mengadakan satu perjumpaan di atas bagi pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus peringkat PhD, Postgraduate dan Ijazah Pertama Perubatan, Ijazah Lanjutan dan Pelajar Tahun Akhir Ijazah Pertama bagi sesi 2018/2018  Negara Brunei Darussalam di United Kingdom dan Ireland yang akan diadakan pada:

Tarikh:             23 Disember 2018 (Ahad)

Jam:                 9:00 Pagi

Tempat:            Ruang Lobi Brunei Hall 34-53 Norfolk Square London  W2 1RX

Agenda:            1.  UBD Development

                        2.  Chancellor’s Scholarship

                        3. Career in Academic

Sehubungan dengan ini, semua pelajar yang sedang mengikuti kursus di atas adalah dijemput dan dialu-alukan untuk menghadiri sesi perjumpaan tersebut bagi mengetahui apa peluang kerjaya sebagai ahli akademik dan penyelidikan yang ada di Universiti Brunei Darussalam.  Diatas kehadiran para pelajar ke sesi tersebut, saya bagi pihak Unit Penuntut-Penuntut terlebih dahulu ingin mengucapkan berbanyak terima kasih.

Untuk perhatian semua, sila emel ds@upp.org.uk, wo@upp.org.uk dan wn@upp.org.uk bagi yang ingin menghadiri sesi perjumpaan ini dengan kadar segera

Sekian Wassalam