MEMUATNAIK BORANG PERMOHONAN BAGI MENDUDUKI PEPERIKSAAN ULANGAN (RESIT)

06 June 2018

SURAT PEMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BILANGAN 18/2018

Kepada: Semua Penerima Biasiswa Kerajaan dan Penerima Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan

MEMUATNAIK BORANG PERMOHONAN BAGI MENDUDUKI PEPERIKSAAN ULANGAN (RESIT)

Sukacita menarik perhatian semua penuntut berhubung perkara tersebut di atas.

 

 1. Selaras dengan fungsi utama Unit Penuntut-Penuntut untuk memastikan kemajuan akademik dan kesejahteraan semua penuntut di seluruh United Kingdom dan Republik Ireland terutama kepada penerima Biasiswa kerajaan dan penerima Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan untuk menghadapkan / memuatnaik borang tersebut jika dikehendaki menduduki peperiksaan ulangan (Resit) melalui UPP online portal masing-masing bagi mengelakkan sebarang kelewatan pembayaran elaun biasiswa bulanan sebelum 31 Julai 2018.

 

 1. Sila hadapkan permohonan ini bersama dengan dokumen-dokumen yang berikut:

               a)Salinan keputusan peperiksaaan

               b) Surat/dokumen dari universiti yang membenarkan pelajar menduduki peperiksaan                             ulangan (resit)

              c) Jika menduduki peperiksaan di tanahair, sila sertakan surat kebenaran dari university.

 

 1. Sayugia jua diingatkan kepada setiap penuntut yang mempunyai sebarang masalah akademik mahupun kesejahteraan supaya akan terus menghubungi mana-mana pegawai Unit Penuntut-Penuntut dan tidak membiarkan sehingga masalah menjadi lebih serius yang mana boleh menjejaskan prestasi akademik terutama apabila menjelang peperiksaan akhir tahun.

 

 1. Sila ambil perhatian bahawa Unit Penuntut Penuntut di London sedia membantu dalam apa jua cara yang kita boleh, sama ada secara akademik atau peribadi.

  Akhirnya, di doakan semoga semua penuntut-penuntut Brunei Darussalam di seluruh United Kingdom dan Republik Ireland akan berjaya menimba ilmu dan sentiasa berada di dalam keadaan sejahtera.

   

  Sekian. Wassalam

  PAUTAN

  Surat Pemakluman Unit Penuntut-Penuntut Bil:18/2018

        Borang Permohonan Bagi Menduduki Peperiksaan Ulangan (Resit Exam)