Promosi Applikasi Mudah Alih - Jabatan Penerangan 'InfoDept BN'

01 March 2018

SURAT PEMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BILANGAN 07/2018

Kepada:  Semua Pelajar Brunei Darussalam di United Kingdom dan Ireland

Per:   PROMOSI APPLIKASI MUDAH ALIH – JABATAN PENERANGAN ‘InfoDept BN’

 

Dengan hormati sukacita merujuk surat pihak Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri bilangan INFO/P/PAM/12 bertarikh 23 Rabiulakhir 1439 bersamaan 10 Januari 2018 mengenai perkara yang tersebut di atas.

 

  1. Sukacita dikongsikan bahawa Jabatan Penerangan telah memperkenalkan Applikasi Mudah Alih Jabatan Penerangan ‘InfoDeptBN’ sebagai salah satu usaha untuk membarigakan dan menyebarluaskan maklumat kepada orang ramai. Applikasi Mudah Alih tersebut mempunyai maklumat berguna antaranya maklumat berguna antaranya maklumat mengenai ‘Raja Kita’, Negara Brunei Darussalam, emngenai Jabatan Penerangan, Pelita Brunei, Diari Brunei dan Media Galeri.

 

  1. Untuk makluman, applikasi berkenaan adalah sebahagian ‘One Stop Information’ bagi mendapatkan maklumat yang sahih, tepat dan cepat.

 

  1. Bagi sebarang maklumat lanjut dalam perkara ini, pelajar semua bolehlah menghubungi Pengiran Ikram bin Pengiran Haji Ahmad di talian 23830400 sambungan 402 atau emel : ikram.ahmad@information.gov.bn.

 

Sekian disampaikan untuk makluman dan apa jua tindakan semua pelajar mengenainya.

 

“ Bersama Menjayakan Wawasan Brunei 2035“

 

PAUTAN

Surat Permakluman Unit Penuntut-Penuntut Bil: 07-2018