Permakluman Untuk Semua Pelajar Biasiswa Kerajaan Yang Belajar di UK dan Ireland Yang Mengikuti Kursus Tahun Akhir Sarjana Lanjutan (Postgraduate) Sesi Pengajian 2017/2018

30 April 2018

Surat Permakluman Unit Penuntut-Penuntut Bilangan 13/2018

Sukacita merujuk perkara di atas, pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus Tahun Akhir Sarjana Lanjutan (Postgraduate), untuk mengambil perhatian dan tindakan terhadap perkara-perkara berikut:

  1. Tempahan Tiket Penerbangan
  2. Penghantaran Barang-Barang Peribadi Melalui Kapal Laut (Shipment) Ke Tanahair
  3. Melanjutkan Tempoh Tinggal Di United Kingdom (UK) dan Eire.
  4. Melapor Diri ke Unit Penuntut-penuntut(UPP) sebelum pulang ke tanah air
  5. Menduduki Peperiksaan Ulangan (Resit) dan Mengulang
  6. Pembayaran Elaun Sara Hidup dan Elaun Perjalanan
  7. Urusan Tuntutan Perbelanjaan
  8. Urusan Melapor Diri Di Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan
  9. Sehubungan dengan itu, pelajar-pelajar boleh merujuk ‘link’ yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di atas.

Sukacita dipohonkan kerjasama pelajar-pelajar untuk memastikan borang tempahan penerbangan akan dihadapkan tidak lewat dari 28 Mei 2018 dan emailkan terus kepada flightbooking@upp.org.uk. Kelewatan menghantar borang boleh menyebabkan kesukaran mendapatkan tempat duduk untuk tarikh yang dikehendaki.Manakala tempahan untuk penghantaran barang-barang melalui kapal laut ketanah air dibuat satu bulan setengah(1½) bulan atau 6 minggu daripada tarikh collection penghantaran barang-barang dan emailkan terus kepada shipment@upp.org.uk (sila rujuk tatacara terkini mengenai penghantaran barang-barang melalui kapal laut).

Bagi memastikan proses melapor diri berjalan dengan lancar, sila pastikan semua perkara yang berkaitan telah disediakan lebih awal sebelum datang melapor ke Unit Penuntut-penuntut.Manakala, semua keputusan akhir hendaklah di upload ke UPP Online portal masing-masing sejurus saja diperolehi.

Akhirnya Unit Penuntut-penuntut mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas perhatian yang diberikan terhadap permakluman ini.Seterusnya pihak Unit Penuntut-penuntut juga amat berbesar hati atas kerjasama yang telah diberikan oleh para pelajar di sepanjang pengajian di UK dan Ireland ini.

Saya dan seluruh warga kerja Unit Penuntut-penuntut mendoakan agar semua pelajarakan beroleh kejayaan yang cemerlang dalam pengajian masing-masing dan akan kembali ke tanahair bagi mencurahkan khidmat dan bakti di Negara Brunei Darussalam kita yang tercinta.

“Keluargaku, Harapanku”

PAUTAN: