Waktu Bekerja Pejabat UPP Disepanjang Bulan Ramadhan 1439H

20 May 2018

SURAT PERMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BIL 15/2018

Kepada : Semua Penuntut-Penuntut Negara Brunei Darussalam Di United Kingdom Dan Eire

Waktu Bekerja Pejabat Unit Penuntut-Penuntut, London Di Sepanjang  Bulan Ramadhan 1439H

Sukacita merujuk Surat Permakluman Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei  Darussalam, London bilangan 02/2018 bertarikh 03 Mei 2018 mengenai perkara tersebut di atas.

Sehubungan dengan itu dimaklumkan bahawa waktu bekerja Pejabat Unit Penuntut-Penuntut, London di sepanjang Bulan Ramadhan 1439H/2018M adalah bermula dari jam 09.30 pagi hingga 03.00 petang (tanpa rehat makan tengah hari).

Sekian untuk makluman dan perhatian penuntut-penuntut sekalian.

 

“SELAMAT MENYAMBUT BULAN RAMADHAN”

Wassalam,

PAUTAN

Surat Permakluman Unit Penuntut-Penuntut Bil 15/2018