Borang Permohonan Surat Pengesahan Pembayaran Yuran Pengajian Biasiswa SBPP

28 January 2019

Surat Permakluman Unit Penuntut-Penuntut Bil 06/2019 - (klik)

Kepada :  Semua Penuntut-Penuntut Biasiswa Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan (SBPP) di United Kingdom

Per : Borang Permohonan Surat Pengesahan Pembayaran Yuran Pengajian

Dengan ini sukacita dimaklumkan kepada penuntut-penuntut Biasiswa Skim Pinjaman Pendidikan (SBPP) yang berhasrat untuk mendapatkan pengesahan pembayaran Yuran Pengajian (Tuition Fees) bagi urusan permohonan Elaun Pelajaran Luar Negeri rujukan surat keliling JPM bil 9/2011 adalah dikehendaki untuk melengkapkan "Borang Permohonan Surat Pengesahan Pembayaran Yuran Pengajian".  Borang boleh didapati di portal websites seperti berikut;

https://www.upp.org.uk

   Menu

      Form

         Finance

            Borang Permohonan Surat Pengesahan Pembayaran Yuran Pengajian

Borang hendaklah diemel kepada alamat emel berikut:-

            ds@upp.org.uk

            ak@upp.org.uk

            meryem@upp.org.uk

            finance@upp.org.uk

 

Sekian untuk makluman dan perhatian awda mengenai

PAUTAN

BORANG SBPP