Pegawai Penyelaras Akademik UPP

28 January 2019

SURAT PERMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BIL 05/2019  (Klik)   

KEPADA  :  SEMUA PENUNTUT-PENUNTUT NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DI UNITED KINGDOM DAN EIRE

PER          : PEGAWAI PENYELARAS AKADEMIK, UNIT PENUNTUT-PENUNTUT, LONDON     

Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa Cikgu Siti Hairaney Awang Shahri, Pegawai Penyelaras Akademik, Unit Penuntut-Penuntut, London telah menamatkan perkhidmatan beliau dan kembali ke Negara Brunei Darussalam pada hari Rabu, 31 Oktober 2018.   

Sehubungan dengan itu, dimaklumkan bahawa segala urusan persuratan mengenai akademik hendaklah ditujukan kepada emel, academic@upp.org.uk.  

Sekian untuk makluman dan perhatian awda mengenainya.     

Wassalam

Syura Membawa Kesepakatan    

 

Pengirang Ali Shafie bin Pengiran Haji Abas 

Pengarah Pengajian 

Unit Penuntut-Penuntut London

PAUTAN