The Arab Republic Of Egypt Scholarship For The Year 2019

21 May 2019

SURAT PEMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BIL. 25 / 2019

 

 

KEPADA:      SEMUA PENUNTUT-PENUNTUT NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

YANG BELAJAR DI UNITED KINGDOM DAN IRELAND

 

PER: The Arab Republic Of Egypt Scholarship For The Year 2019

 

Dengan hormat sukacita bersama ini diedarkan maklumat yang diterima daripada Kementerian Pendidikan melalui emel yang bertarikh 25 April 2019 yang memaklumkan bahawa Ministry of Education of Egypt menawarkan Biasiswa bagi warga Negara Brunei Darussalam seperti berikut:

     1.  Al-Azhar University

  •   32 Undergraduate Degree Scholarship in Religious Studies

     2.Egyptian Ministry of Higher Education

  • 10 Undergraduate Degree Scholarships
  • 2 Scholarships to study the Arabic Language

 

Untuk makluman, bahasa penghantar bagi program-program di atas adalah dalam Bahasa Arab.

 

Borang permohonan hendaklah dihantar melalui Kementerian Pendidikan sebaiknya tidak lewat daripada 10 Julai 2019.  Bersama ini dilampirkan dokumen-dokumen untuk makluman lanjut.

 

Bagi Penuntut-Penuntut yang berminat untuk mendapatkan biasiswa tersebut bolehlah memuat turun maklumat dalam bentuk PDF seperti dibawah untuk mengetahui kursus tersebut dengan lebih lanjut.

 

Sekian untuk makluman dan perhatian penuntut-penuntut sekalian.

 

 “ Keluarga Kukuh Kesejahteraan Negara Terjamin “

 

 

 

Pengiran Ali Shafie bin Pengiran Haji Abas

Pengarah Pengajian

Unit Penuntut-Penuntut, London

PAUTAN