THE CHANCELLOR’S SCHOLAR UBD SESI 2019/2020

11 April 2019

SURAT PEMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BILANGAN 17/2019

KEPADA   : PELAJAR – PELAJAR BERKENAAN

PERKARA: THE CHANCELLOR’S SCHOLAR UBD SESI 2019/2020

 

Dengan hormat sukacita bersama ini disampaikan makluman yang diterima melalui emel daripada Secretariat, The Chancellor’s Scholar, Universiti Brunei Darussalam bagi perkara di atas bertarikh 09 April 2019 mengenai tawaran The Chancellor’s Scholar UBD sesi 2019/2020 bagi penuntut-penuntut PhD dan kepada yang berhasrat untuk melanjutkan pelajaran PhD mereka di negara-negara masing-masing.  

 

Untuk makluman, biasiswa The Chancellor’s Scholarship hanya khusus untuk pelajar dalam program PhD sahaja.  Mana-mana yang berminat bolehlah menghadapkan permohonan mereka melalui emel ke chancellor.scholarship@ubd.edu.bn.

 

Tarikh tutup penerimaan bagi semua permohonan adalah pada 30 Jun 2019.

 

Sekian disampaikan untuk makluman dan perhatian para penuntut mengenainya.

 

Sekian. Wassalam

 

  

Pengiran Ali Shafie bin Pengiran Haji Abas

Pengarah Pengajian

Unit Penuntut-Penuntut London

 

PAUTAN: