University of Cambridge - INTERNATIONAL SUMMER PROGRAMMES

30 August 2019

SURAT PEMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BILANGAN 32 / 2019

KEPADA:      SEMUA PENUNTUT-PENUNTUT NEGARA BRUNEI DARUSSALAM  YANG BELAJAR DI UNITED KINGDOM DAN IRELAND

 

PER:   ‘INTERNATIONAL SUMMER PROGRAMMES’

 

Dengan hormat sukacita bersama ini diedarkan maklumat yang diterima daripada Sarah J Ormrod MA, Pengarah International Summer Programes adan Lifelong Learning di University of Cambridge melalui Pemangku Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di London yang bertarikh 20 Ogos 2019 yang memaklumkan bahawa program tersebut telah dijalankan pada 6 Julau hingga 16 Ogos 2019.

 

Untuk makluman AWDA Semua, International Summer Programmes menawarkan lebih daripada 200 kursus, termasuk Sejarah Sains, Ancient and Classical Words, Penulisan Kreatif, Interdisciplinary, Art and Visual Literature, Shakespeare andThe Renaissaunce, Medieval dan Perniagaan dan Keusahawaan.

 

Sehubungan dengan ini, proses permohonan akan dibukakan pada bulan Disember 2019 dan boleh dibuat secara online melalui lama web berikut: www.ice.cam.ac.uk/instsummer

 

PAUTAN: