Kajiselidik dan Online Poll-Memahami Kelakuan Anak Tempatan-Mencari Pekerjaan

13 March 2020

SURAT PEMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BILANGAN 13/2020

 

Kepada: Semua Penuntut- Penuntut Negara Brunei Darussalam

               Yang Belajar Di United Kingdom Dan Ireland

 

Per: Kajiselidik Dan Online Poll Bagi Memahami Kelakuan Serta Faktor-Faktor

       Tarikan Utama Bagi Anak Tempatan Didalam Mencari Pekerjaan

 

Dengan hormat sukacita bersama ini dihadapkan maklumat daripada Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council (MPEC) Jabatan Perdana Menteri  yang telah ditubuhkan pada 18 November 2019.   Visi MPEC ialah untuk menyediakan perancangan tenaga manusia yang efektif selaras dengan penjanaan pekerjaan dan kebolehpasaran anak tempatan.

 

Sehubungan dengan itu, Sekretariat Tetap MPEC telah melancarkan satu kajiselidik dan online poll bagi memahami kelakuan serta faktor-faktor tarikan utama bagi anak tempatan didalam mencari pekerjaan. Kajian ini dibukakan kepada anak-anak tempatan didalam linkungan umur bekerja (16-59 tahun), sama ada sudah mempunyai pekerjaan atau masih mencari pekerjaan.

 

Dengan itu, sukacita dipohonkan  kerjasama semua pelajar bagi menyertai kaji selidik dan online poll ini melalui pautan dan kod QR berikut:

Kongsikan kepada pihak MPEC dengan mengisi kajian:

Sila klik pautan http://survey.sogosurvey.com/r/MPEC-Survey

    Atau imbas kod QR ini   - <sila klik> 

 

Kongsikan kepada pihak MPEC dengan mengisi online poll:

Sila klik pautan ini: http://survey.sogosurvey.com/r/MPEC-Polls

     Atau imbas kod QR ini - <sila klik>

 

Dalam hal ini, tidak lupa diucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk menjawab kajiselidik ini dan online poll. Kami menghargai maklumat yang telah semua pelajar berikan. Jawapan yang diberikan akan dapat menyumbang didalam penggubalan dasar dan pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian ke arah mengurangkan kadar pengangguran di Negara ini. Sebarang maklumat atau respons yang diberikan adalah sulit.

 

“ Jimat Air Amalan Mulia  “

 

 

PG ALI SHAFIE BIN PG HAJI ABAS

 Pengarah Pengajian

Unit Penuntut-Penuntut, London

 

PAUTAN