Pemakluman Megenai Borang Permohonan Tinggal Di Brunei Hall Bagi Sesi Pengajian 2021/2022

05 May 2021


Pemakluman Mengenai Borang Permohonan Tinggal Di Brunei Hall

Bagi Sesi Pengajian 2020/2021

 

PAUTAN 

 

Borang Permohonan [ APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENT 2021 /2022 ] < sila Klik>

 

Pemohon mestilah:

 • Rakyat dan Penduduk Tetap Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memegang kad pengenalan kuning dan merah.
 • Tiada had umur
 • Pelajar ‘A’ level, Diploma, HND, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, PHD, Program Profesional dibawah Skim Biasiswa Kerajaan: MOE, MOFAT, MORA, DANA, BAS, MINDEF, YAYASAN, Chancellor, Sultan, BSP, UNISSA dan UBD yang menuntut di Pusat London mengikut kawasan tadahan Brunei Hall (mengikut garis panduan Komiti Brunei Hall).
 • Pelajar persendirian yang mengikuti pengajian ‘A’ level, Diploma, Foundation, Diploma HND, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, PHD, Program Profesional atau yang sebanding dengannya.
 • Penempatan kerja wajib

 

Permohonan yang tidak akan dipertimbangkan:

 • Pelajar yang mengambil jurusan:
  • Tahun Latihan Asas kedoktoran atau Bidang Pakar.
  • Latihan Farmasi Perubatan.
 • Pelajar yang sudah berkahwin.
 • Pelajar yang mendapat pekerjaan / Latihan Dalam Perkhidmatan

 

NOTA:

*PERMOHONAN INI TIDAK MENJAMIN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI PENGHUNI TETAP DI BRUNEI HALL. KEPUTUSAN AKAN DIBUAT OLEH KOMITI PENYELARAS HAL EHWAL BRUNEI HALL.

**BORANG YANG LENGKAP BOLEHLAH DIHANTAR MELALUI E-EMEL KEPADA wn@upp.org.uk

 

 

Tarikh dibukakan pada Mei 2021 hingga Ogos 2021

Warden Brunei Hall