PERMAKLUMAN UNTUK PELAJAR-PELAJAR TAHUN AKHIR PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA 2022/2023

06 June 2023

SURAT PERMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BIL: 06/2023

 

PERMAKLUMAN UNTUK PELAJAR-PELAJAR TAHUN AKHIR PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA 2022/2023

 

Sukacita merujuk perkara di atas, pelajar-pelajar yang sedang berada di tahun akhir pengajian Ijazah Pertama sesi 2022/2023 adalah diminta untuk mengambil perhatian dan tindakan terhadap perkara-perkara berikut:

  1. Tempahan Tiket Penerbangan.
  2. Penghantaran Barang-Barang Peribadi Melalui Kapal Laut (Shipment) ke Tanah Air.
  3. Melanjutkan Tempoh Tinggal Di United Kingdom.
  4. Melapor Diri Ke Unit Penuntut-Penuntut (UPP) sebelum pulang ke Tanah Air.
  5. Menduduki Peperiksaan Ulangan (Resit) dan Mengulang.
  6. Pembayaran Elaun Sara Hidup dan Elaun Perjalanan
  7. Urusan Tuntutan Perbelanjaan.
  8. Urusan Melapor Diri ke Jabatan Pengurusan Biasiswa, Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

 

Sehubungan dengan itu, pelajar-pelajar boleh merujuk ‘link’ yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di atas.

Bagi memastikan proses melapor diri berjalan dengan lancar, sila pastikan semua perkara yang berkaitan telah disediakan lebih awal sebelum datang melapor ke UPP (sila rujuk “Jadual Melapor diri dan Checklist untuk melapor diri”).

Seterusnya dipohonkan kerjasama pelajar-pelajar untuk memastikan borang tempahan penerbangan akan dihadapkan tidak lewat dari 15 Jun 2023 dan diemelkan kepada flightbooking@upp.org.uk serta salinan (cc) kepada wo.upp.uk@gmail.com  . KELEWATAN menghantar borang menyebabkan kesukaran mendapatkan tempat duduk untuk tarikh yang dikehendaki. Manakala tempahan untuk penghantaran barang-barang melalui kapal laut ketanah air dibuat satu bulan setengah (1.5) atau 6 minggu daripada tarikh pengambilan dan penghantaran barang-barang.

 

Akhirnya Unit Penuntut-Penuntut mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas perhatian yang diberikan terhadap permakluman ini. Seterusnya pihak UPP juga amat berbesar hati atas kerjasama yang telah diberikan oleh para pelajar di sepanjang pengajian di United Kingdom dan Ireland.

Saya dan seluruh warga kerja Unit Penuntut-Penuntut mendoakan agar semua pelajar akan beroleh kejayaan yang cemerlang dalam pengajian masing-masing dan akan kembali ke tanah air bagi mencurahkan khidmat dan bakti di Negara kita yang tercinta.

 

Sekian untuk makluman bersama mengenainya.

 

 

“Pertahanan Yang Dinamik Dan Proaktif Menjamin Keamanan Negara“

 

Wassalam.

 

DAYANG SITI NURBAINI BINTI MORNEE/MURNI

Pemangku Pengarah Pengajian

Unit Penuntut-Penuntut, London

 

 

PAUTAN: