Kesemua Pelajar Perubatan Yang Ingin Menjalani Latihan Elektif Dan Para Doktor Yang Akan Melanjutkan Latihan Kepakaran

26 January 2024

SURAT PERMAKLUMAN UNIT PENUNTUT-PENUNTUT BILANGAN 03/2024     

PERMAKLUMAN UNTUK KESEMUA PELAJAR PERUBATAN YANG INGIN MENJALANI LATIHAN ELEKTIF DAN PARA DOKTOR YANG AKAN MELANJUTKAN LATIHAN KEPADA LATIHAN KEPAKARAN 

   
Sukacita menarik perhatian khususnya kepada pelajar-pelajar perubatan yang ingin menjalani latihan elektif mahupun yang ingin membuat latihan foundation selepas tahun akhir dan para doktor-doktor yang ingin melanjutkan latihan kepada latihan kepakaran di dalam bidang masing-masing.   
 
2. Disertakan bersama ini link checklist yang perlu dibuat oleh pelajar-pelajar perubatan sebelum memohon untuk menjalani latihan elektif di Negara Brunei Darussalam ataupun di negara yang dipilih.   
 
3. Juga disertakan bersama ini link for internship / foundation training iaitu proses memohon untuk menjalani latihan foundation di Negara Brunei Darussalam mahupun di United Kingdom dan Ireland bagi pelajar perubatan tahun akhir.   
4. Bagi doktor-doktor yang ingin memohon untuk mejalani latihan pakar mahupun yang sedang menjalani latihan dan ingin untuk menyambung ke peringkat seterusnya, pautan link applying for further training untuk proses permohonanan juga disertakan.   
Sekian disampaikan untuk perhatian dan tindakan setiap pelajar perubatan dan doktor selanjutnya.