Forms

Permohonan Pelajar Jurusan Perubatan Untuk Mengikuti Latihan Elektif Wajib

Bagi Permohonan Mengikuti Latihan Elektif Wajib (BUKAN PENEMPATAN KLINIKAL ATAU LATIHAN INDUSTRI) Di Negara Brunei Darrussalam, United Kingdom dan Negara Diluar


Permohonan Pelajar Phd Dan Masters By Research Untuk Membuat (kajian,penyelidikan, Pembentangan..)

Bagi tujuan membuat kajian dan penyelidikandan membentangkan kertas kerja dalam seminar atau konferens di Negara Brunei Darussalam dan negara-negara lain di luar United Kingdom.