Perkumpulan Dalam Pengukuhan Aqidah bersama Penuntut-Penuntut East Midland (University of Nottingham - University of Leicester - Loughborough University) pada 19 November 2017