Mission & Vision

Mission

Pengurusan Pelajar Yang Cekap,Inovatif dan Dinamik

Vision

Mengurus Pelajar-Pelajar Negara Brunei Darussalam Secara Bersistematik Melalui Pemantauan, Aplikasi Teknologi Maklumat, Jaringan Kerja Yang Berkolaborasi, Pemedulian Mesra Pelajar dan Pelaksanan Aktiviti-Aktiviti Akademik, Rohani dan Jasmani Untuk Menjana Modal Insan Yang Kukuh Sahsiah Diri